ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000